Keyboard verlichting voor Clevo laptops

Veel Linux distros ondersteunen standaard de toetstenbordverlichting niet of kunnen deze alleen op 1 stand laten branden. Gelukkig is er voor Clevo laptops een fix die op de meeste modellen werkt. Deze fix is mogelijk gemaakt door Tuxedo, een Duitse leverancier van o.a. Clevo laptops.

In Nederland worden Clevo laptops door o.a. NovaCustom verkocht, daar heb ik mijn laptop gekocht. In Amerika kun je deze laptops kopen bij o.a. System76.

Alvorens deze fix toe te passen is het aan te raden om je distro naar keuze te upgraden naar de laatste stabiele kernel. Hier kun je lezen hoe je dat doet in geval van Ubuntu, mijn primaire besturingssysteem.

Ik maak op het moment van schrijven van deze blogpost van Ubuntu 19.10 en heb deze stap achterwege gelaten.

Note: Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je Extensions Software Controlled hebt geselecteerd onder BIOS geavanceerde instellingen. Bij mij stond dit standaard geselecteerd.

Open de terminal (Ctrl+Alt+T) en geef de volgende opdrachten:

$ cd ~/etc/default
$ sudo nano grub

Zoek hier naar GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT en voeg de volgende tekst toe achter de woorden quiet splash: acpi_osi=! acpi_osi=Linux
Als je dit gedaan hebt, sla het bestand dan op met Ctrl+X –> Y –> Enter.

Nu dien het grub bestand te updaten en het systeem te herstarten met de volgende opdrachten:

$ sudo update-grub
$ reboot

Na deze herstart zou je de toetsenbordverlichting moeten kunnen gebruiken. Is dit niet het geval, sluit dan je laptop helemaal af en start deze opnieuw op.

Als de pinguïns nu helemaal tegen je zijn, dan is er nog een stap die genomen dan worden.

Download de clevo-xsm-wmi repository HIER. Alle credits gaan hiervoor naar het team van Tuxedo Computers.

Ik ga er vanuit dat de download naar de /Downloads directory is gegaan. Je kunt de *.zip file hier uitpakken voor te dubbelklikken op het bestand en dan te kiezen voor Extract en nogmaals op Extract in het volgende scherm.

Het bestand is nu uitgepakt in de /Downloads directory en heet de directory heet nu tuxedocomputers-clevo-xsm-wmi-dcf282992eb8. Hernoem het deze directory nu rgbcontrol en ga naar de directory rgbcontrol/module.

Hier vind je een bestand dat clevo-xsm-wmi.c heet. Open dit bestand in je text editor en zoek naar je clevo laptop model.

Weet je nu niet hoe welk model je hebt, ga dan naar de terminal (Ctrl+Alt+T) en voer de volgende opdracht uit:

$ sudo dmidecode | grep -n -i "product"

Ga terug naar je text editor en zoek (Ctrl+F) naar dit modelnummer. Staat het model in de lijst, dan kun je de text editor weer sluiten, zonder wijzigingen.

Staat het model niet in de lijst, vervang dan één van de bestaande modellen voor jouw modelnummer:

In mijn geval was dat N150CU

Na het vervangen, selecteer Save. Ga nu weer terug naar de terminal en voor de volgende opdrachten uit:

$ cd Downloads
$ cd rgbcontrol
$ cd module
$ sudo apt install gcc make
$ make && sudo make install

Ignore the errors

$ sudo insmod clevo-xsm-wmi.ko
$ sudo install -m644 clevo-xsm-wmi.ko /lib/modules/$(uname -r)/extra
$ sudo depmod
$ sudo tee /etc/modules-load.d/clevo-xsm-wmi.conf <<< clevo-xsm-wmi
$ sudo update-initramfs -uk all

De clevo-xsm-wmi applicatie is nu geïnstalleerd en je kunt een default kleur en helderheid instellen met de volgende opdracht in de terminal:

$ sudo tee /etc/modprobe.d/clevo-xsm-wmi.conf <<< 'options clevo-xsm-wmi kb_color=white,white,white, kb_brightness=5'

De parameter kb_color=white, white, white zorgt voor witte toetsenbordverlichting.

Als je de standaardkleur wilt wijzigen, dan kun je de kb_color parameter wijzigen als volgt:

KleurParameter
Roodkb_color=red, red, red
Blauwkb_color=blue, blue, blue
Geelkb_color=yellow, yellow, yellow
Roodachtig paarskb_color=magenta, magenta, magenta
Groenachtig blauwkb_color=cyan, cyan, cyan
Groenkb_color=green, green, green

Als je de standaard helderheid wilt wijzigen, dan kun de parameter kb_brightness wijzigen met een (rond) getal tussen de 0 – 10.

Herstart je laptop en de toetsenbord verlichting zou nu moeten werken door de Fn-toets in te drukken in combinatie met de bijbehorende toetsen op het numpad. Zie onderstaande afbeelding hiervoor: