Ik heb toch niets te verbergen!

Na gisteren het zoveelste bericht te hebben gelezen naar aanleiding van de uitspraken van onze minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, ben ik er klaar mee. Iedere keer het willen tornen aan de anonimiteit en privacy van burgers maakt me opstandig en ik ga vanaf nu artikelen, elke keer als GrapperHouse wil tornen aan de anonimiteit en privacy van burgers, ga ik schrijven over oplossingen die bijdragen aan de online anonimiteit en privacy van burgers.

Dooddoener

Als ik met andere mensen over anonimiteit en privacy spreek dan krijg ik te vaak de dooddoener voor mijn kiezen van; “Maar ik heb helemaal niets te verbergen”.

Om meerdere redenen is deze uitspraak incorrect en onverstandig.

Het is onwaar

Waarom doe je anders de toiletdeur op slot?

Het is risicovol.

Door de verbanden tussen anonimiteit, vrijheid, privacy en machtsverhoudingen te negeren, maar je zelf kwetsbaar voor chantage en identiteitsdiefstal.

Het is onomkeerbaar

Wat vandaag sociaal geaccepteerd is, kan morgen voor problemen zorgen. Of had u twintig jaar geleden gedacht dat uw verzekeraar uw premies afhankelijk kon maken van uw leefgewoonten? U wordt namelijk beloond voor uw goede gedrag, maar als je anoniem wenst te blijven, betaal je de prijs. Zo kun je korting krijgen als je sport, gezond eet, niet te hard rijd, etc. als je de verzekeraar ongelimiteerd toegang geeft tot je data.

Maar er zijn genoeg voorbeelden vanuit het buitenland waar een religieuze uiting of je seksuele geaardheid je in serieuze problemen kan brengen.

De geschiedenis zou eenieder wijzer moeten hebben gemaakt

Zie hieronder een kaart van het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam.

Stippenkaart 1941
Stippenkaart 1941

Deze stippenkaart is in 1941 in opdracht van de bezetters gemaakt door Amsterdamse ambtenaren. Iedere stip staat voor tien joodse inwoners.

We hoeven niemand uit te leggen in Nederland wat hier de gevolgen van geweest zijn.

Dit wordt vanzelfsprekend weer gebagatelliseerd met het excuus; ‘dat gebeurt toch niet meer’. Tja, zo kun je alles stuk redeneren, maar de cijfers van toen liegen niet. De consequenties waren enorm en garanties voor de toekomst kan niemand geven.

Het is onlogisch

Veel mensen gaan ervan uit dat als je iets verbergen wildat je iets verkeerds gedaan. Dat is een veel voorkomende denkfout. Dat criminele activiteiten verborgen zijn, wil dat niet zeggen dat alles wat verborgen is, ook crimineel is.

Ik heb niets te verbergen, maar ik heb wel iets om te beschermen, namelijk mijn privacy en identiteit.

Ik ging eens een pakketje ophalen en er werd mij gevraagd mij te legitimeren. Dat deed ik ook keurig, tot de dame achter de balie mijn paspoort ID-cover er af begon te halen en, ongevraagd, een kopie wilde maken. Toen ik hier ernstig bezwaar tegen maakte, kreeg ik al snel het commentaar van mensen die achter mij in de rij stonden dat ik blijkbaar iets te verbergen heb. Ik heb niets te verbergen, maar ik heb wel iets om te beschermen, namelijk mijn privacy en identiteit. Ook ging eenieder er even voor het gemak aan voorbij dat een pakket-afhaalpunt geen wettelijke grond heeft om een kopie te maken van mijn legitimatiebewijs.

Het kan stigmatiserend zijn

Door geen geheimen te hebben wordt je geacht aan ‘de norm’ te voldoen om niet buiten de boot te vallen. Iedereen met een afwijkend liefdesleven, of die een jointje rookt, gezondheidsproblemen heeft of zich bezig houdt met andere activiteiten die er voor zorgen dat je geen doorsnee burger bent kan hierop aangekeken worden en niet iedereen zal zich daar prettig bij voelen.

Gebrek aan solidareit

Hoe meer mensen er zijn die menen niets te verbergen hebben, hoe meer ‘verdacht’ je bent als je wel dingen verborgen wilt houden of dit nu wel of niet een terechte aanname is.

Het belemmert de weerstand

Eenieder die zijn hele leven openbaar heeft en geen geheimen heeft voor wie dan ook, maakt zichzelf kwetsbaar voor chantage en manipulatie. Hierdoor kunnen ze zich moeilijk wapenen en verweren tegen ondemocratische en onmenselijke autoriteiten.

Het is onnozel

Geheimen zijn onmisbaar voor het vormgeven van onze identiteit. Om onze vele verschillende rollen in het dagelijks leven te kunnen uitoefenen, je bent thuis, bij je vrienden en op je werk steeds een ander individu. We moeten zelf kunnen bepalen wie wat van ons weet. Of wil je dat je collega’s weten dat je naar de dokter moet voor een SOA test?

Het is ondemocratisch

Zonder geheimen kun je geen vrije mening vormen, wat een fundamenteel iets is om verkiezingen democratisch te laten verlopen. Stembureaus zijn er niet voor niets en er is een reden dat je in een stemhokje moet stemmen en je stemformulier anoniem in een afgesloten container moet stoppen.

Tot slot

Hou er gewoon eens mee op, met die dooddoener dat je niks te verbergen hebt en denk na wat je met wie en hoe deelt.

Iedereen heeft iets te verbergen en dat is helemaal niet erg.