Hoe het touchpad uitschakelen tijdens het typen?

Ik tik dagelijks behoorlijk wat tekst weg en ik gebruik geheel tegen alle ergonomische regels in bij voorkeur op mijn NovaCustom laptop keyboard hiervoor. Naar mate ik meer gewend raakte aan het toetsenbord en het tiktempo omhoog ging, gebeurde het regelmatig dat tijdens het typen dat allerhande schermen openden, teksten geselecteerd en verwijderd werden, omdat tijdens het typen mijn handen het touchpad van mijn laptop raakten.

Initieel had ik Gnome Tweaks geïnstalleerd waar een optie in zat om het touchscreen uit te schakelen tijdens het typen. Helaas werkte dat niet en heb ik de belofte moeten breken dat je in 2020 Linux kunt gebruiken zonder de terminal te gebruiken.

Na even zoeken heb ik een oplossing gevonden met de Syndaemon applicatie die je via de terminal moet uitvoeren en die onderdeel is van het xserver-xorg-input-synaptics pakket op Ubuntu.

Installatie

Open de terminal met bijvoorbeeld Ctrl + Alt + T.
Voer de volgende opdracht uit:

$ sudo apt install xserver-xorg-input-synaptics

Ik kreeg een melding dat ik de volgende opdracht moest uitvoeren:

$ sudo apt autoremove

Na een dergelijke opdracht voer ik over het algemeen de volgende opdrachten uit:

$ sudo apt update

En als deze gereed is, de volgende opdracht:

$ sudo apt upgrade

Hiermee is zijn oude niet gebruikte software pakketten verwijderd en het systeem volledig bijgewerkt.

Voer de volgende opdracht uit om het touchpad automatisch uit te schakelen, terwijl u op uw toetsenbord typt:

$ syndaemon -i 1 -t -K -R -d

Laten we de bovenstaande opdracht uitsplitsen en kijken wat elke parameter doet.

-i: Definieert hoeveel seconden u moet wachten na de laatste toetsaanslag voordat u het touchpad inschakelt. In bovenstaand geval heb ik 1 seconde ingesteld. De standaardwaarde is 2 seconden.
t: Schakelt alleen tik- en de scrolfunctie uit, geen muisbewegingen, zodra het toetsenbord gebruikt word.
-K: Modifier + toetscombinaties negeren.
-R: Gebruik de XRecord-extensie voor het detecteren van het daadwerkelijke toetsenbordgebruik in plaats van de toetsenbordstatus op te vragen.
-d: Laat de syndaemon starten als een daemon op de achtergrond.

Als je meer over Syndaemon wilt weten, dan kun je de handleiding bekijken via de volgende opdracht:

$ man syndaemon

Deze daemon zal elke keer opnieuw gestart moeten worden, maar kan natuurlijk ook toegevoegd worden aan het startup script.

Autostart Syndaemon bij het opstarten van Ubuntu

Om Syndaemon automatisch op te starten bij elke systeem boot, voeg je de Syndaemon toe aan het ~/.bashrc. Ik gebruik daar de nano teksteditor voor. Dat doe je als volgt;

$ nano ~/.bashrc

With Ctrl+O sla je de wijziging in het bashrc bestand op en met Ctrl+X kun je het bestand afsluiten.

Zoals je kunt zien heb ik middels een # een commentaar toegevoegd, zodat ik over een tijd nog steeds weet waarvoor de opdracht bedoeld was.

Middels de volgende opdracht zorg je dat de wijzigingen ook doorgevoerd worden:

$ source ~/.bashrc

Middels de volgende opdrachten kun je controleren of de Syndaemon na de (her)start geactiveerd is:

$ ps aux | grep syndaemon