Bestanden kopiëren via SCP

Als ik via SSH verbinding maak met een andere computer en daar middels tcpdump een bestand creëer, dan is het soms handig om de bestanden op die computer naar mijn eigen computer te halen voor nader onderzoek, maar bijvoorbeeld ook als je log bestanden wilt analyseren. Normaal gesproken zou ik hier FileZilla voor gebruiken, maar als de klant dit niet heeft geïnstalleerd, dan gebruik ik hiervoor het Secure Copy Protocol, middels het scp commando in de terminal.

Je opent hiervoor de terminal (Ctrl+Alt+T) op je computer en voert de volgende opdracht uit.

$ scp username@serverIpAddres:FileLocation ~/FileDestination

Bijvoorbeeld:

$ scp norman@192.168.178.50:tcpdumpfile.pcapng ~/Downloads/tcpdumpfile.pcapng

Hierna is het bestand tcpdumpfile.pcapng van de server met IP-adres 192.168.178.50 gekopieerd naar je lokale computer in de Downloads directory met dezelfde naam.

Windows gebruikers

Indien je middels een Windows-computer verbinding wil maken en via SSH bestanden wilt kopiëren van een server, dan kun je hiervoor de PuTTY Secure Copy Protocol applicatie gebruiken (pscp.exe) of WinSCP, maar ik gebruik liever een applicatie als Cygwin, waarmee ik de meest gangbare Linux commando´s kan uitvoeren op een Windows-computer.